Prisijungimas

Neteisingi prisijungimo duomenys.

Sporto rėmimo fondo administravimo pokyčiai, svarbūs sporto projektų vykdytojams

Dėkojame, kad aktyviai atsiliepiate į Sporto rėmimo fondo (SRF) kvietimus dalyvauti konkursuose sporto projektų finansavimui gauti, ir nuosekliai vykdydami savo veiklas prisidedate prie Lietuvos gyventojų fizinio aktyvumo skatinimo.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (KT) 2020 m. lapkričio 3 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, kuriais reguliuojamas tam tikrų programų, fondų arba institucijų finansavimas, nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ pripažino, jog Vyriausybės ir Seimo konstitucinę teisę rengti ir tvirtinti valstybės biudžeto projektą nepagrįstai apriboja įstatymai, kurie:

  • programai ar fondui iš anksto numato fiksuoto dydžio finansavimą, įtvirtinant jo dydį kaip tam tikrą procentinę dalį nuo konkretaus mokesčio;
  • numato, kad einamaisiais biudžetiniais metais nepanaudotos lėšos negrąžinamos į biudžetą ir paliekamos programai ar fondui kitais biudžetiniais metais.

Norime informuoti esamus ir būsimus sporto projektų vykdytojus dėl susijusių SRF administravimo pasikeitimų.

Pokyčiai planuojantiems ir vykdantiems sporto projekto veiklas:

  1. Sporto projekto finansavimo dydis bus planuojamas biudžetiniams metams. Pažymime, kad toks planavimas neturės įtakos sudarytų sporto projektų finansavimo dydžiui, o projektai, kurių trukmė nuo 1 iki 4 metų, bus finansuojami pilna apimtimi. Projektų vykdytojai turės sustiprinti planavimo procesą ir numatyti lėšų poreikius kiekvieniems projekto metams. Priėmus teisės aktų pakeitimus, su kiekvienu projektų vykdytoju bus susisiekta dėl skirto finansavimo išskirstymo pagal biudžetinius metus.
  2. KT nutarimas sąlygoja, kad dalis 2021 m. SRF lėšų bus skiriama esamų šiems metams reikalingų įsipareigojimų pagal 2019 ir 2020 m. finansavimo sutartis vykdymui. Taip pat, Vyriausybės planuose 30 proc., iš planuoto 21,4 mln Eur biudžeto, numatoma skirti aukštajam sportiniam meistriškumui finansuoti, taip sumažinant atotrūkį tarp aukšto meistriškumo programų ir sporto projektų finansavimo apimčių.
  3. Sporto projektų vykdytojai, su kuriais pasirašytos sutartys pagal tuo metu galiojusius teisės aktus ir juose numatytą tvarką ir kuriems yra pervesti avansiniai mokėjimai, neturės prievolės atsiskaityti biudžetinių metų pabaigoje ir nepanaudotas išmokėto avanso lėšas gražinti.

SRF metinį biudžetą nustatys Seimas Vyriausybės siūlymu.

Kilus klausimų, kreipkitės į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto grupės vyriausiąją specialistę Dalią Galnaitytę, el. p. dalia.galnaityte@smm.lt, tel. (8 5) 219 1214.


Švietimo, mokslo ir sporto ministerija