Prisijungimas

Neteisingi prisijungimo duomenys.

Sporto rėmimo fondo administravimo pokyčiai, svarbūs sporto projektų vykdytojams

Dėkojame, kad aktyviai atsiliepiate į Sporto rėmimo fondo (SRF) kvietimus dalyvauti konkursuose sporto projektų finansavimui gauti, ir nuosekliai vykdydami savo veiklas prisidedate prie Lietuvos gyventojų fizinio aktyvumo skatinimo.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (KT) 2020 m. lapkričio 3 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, kuriais reguliuojamas tam tikrų programų, fondų arba institucijų finansavimas, nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ pripažino, jog Vyriausybės ir Seimo konstitucinę teisę rengti ir tvirtinti valstybės biudžeto projektą nepagrįstai apriboja įstatymai, kurie:

 • programai ar fondui iš anksto numato fiksuoto dydžio finansavimą, įtvirtinant jo dydį kaip tam tikrą procentinę dalį nuo konkretaus mokesčio;
 • numato, kad einamaisiais biudžetiniais metais nepanaudotos lėšos negrąžinamos į biudžetą ir paliekamos programai ar fondui kitais biudžetiniais metais.

Norime informuoti esamus ir būsimus sporto projektų vykdytojus dėl susijusių SRF administravimo pasikeitimų.

Pokyčiai planuojantiems ir vykdantiems sporto projekto veiklas:

 1. Sporto projekto finansavimo dydis bus planuojamas biudžetiniams metams. Pažymime, kad toks planavimas neturės įtakos sudarytų sporto projektų finansavimo dydžiui, o projektai, kurių trukmė nuo 1 iki 4 metų, bus finansuojami pilna apimtimi. Projektų vykdytojai turės sustiprinti planavimo procesą ir numatyti lėšų poreikius kiekvieniems projekto metams. Priėmus teisės aktų pakeitimus, su kiekvienu projektų vykdytoju bus susisiekta dėl skirto finansavimo išskirstymo pagal biudžetinius metus.
 2. KT nutarimas sąlygoja, kad dalis 2021 m. SRF lėšų bus skiriama esamų šiems metams reikalingų įsipareigojimų pagal 2019 ir 2020 m. finansavimo sutartis vykdymui. Taip pat, Vyriausybės planuose 30 proc., iš planuoto 21,4 mln Eur biudžeto, numatoma skirti aukštajam sportiniam meistriškumui finansuoti, taip sumažinant atotrūkį tarp aukšto meistriškumo programų ir sporto projektų finansavimo apimčių.
 3. Sporto projektų vykdytojai, su kuriais pasirašytos sutartys pagal tuo metu galiojusius teisės aktus ir juose numatytą tvarką ir kuriems yra pervesti avansiniai mokėjimai, neturės prievolės atsiskaityti biudžetinių metų pabaigoje ir nepanaudotas išmokėto avanso lėšas gražinti.

SRF metinį biudžetą nustatys Seimas Vyriausybės siūlymu.

Kilus klausimų, kreipkitės į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto grupės vyriausiąją specialistę Dalią Galnaitytę, el. p. dalia.galnaityte@smm.lt, tel. (8 5) 219 1214.


Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

INFORMACIJA SPORTO PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS DĖL ĮVEDAMŲ APRIBOJIMŲ SIEKIANT SUMAŽINTI COVID-19 VIRUSO PLITIMĄ

ATNAUJINTA 2021-03-31

Vyriausybės nutarimu visoje Lietuvoje nuo lapkričio 7 dienos skelbiamas karantinas. Šiuo laikotarpiu sustabdyta arba apribota veikla tam tikrose ūkio šakose, sustiprintos infekcijų kontrolės priemonės, o darbas ir mokymas organizuojamas užtikrinant kuo mažesnį kontaktų skaičių.

Skelbiamas karantinas visoje Lietuvoje nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00:00 val. iki 2021 m. balandžio 30 d. 24:00 val.

Informacija aktuali sporto projektų vykdytojams:

RENGINIAI

 • Draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse viešose vietose organizuojami komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešojoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, išskyrus aukšto meistriškumo sporto varžybas, kai jos vyksta be žiūrovų;
 • Leidžiami renginiai, kurių metu neišlipama iš automobilio ir automobilyje yra ne daugiau nei 2 asmenys, išskyrus vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius, ir užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos;
 • Leidžiamos aukšto meistriškumo sporto varžybas, kai jos vyksta be žiūrovų.

PRAMOGŲ IR VIEŠOS LANKYMOSI VIETOS

 • Draudžiama teikti laisvalaikio, sporto įrenginių eksploatavimo, sporto klubų, pramogų, poilsio, baseinų, pirčių (išskyrus viešąsias pirtis, skirtas asmenų higienos poreikiams tenkinti), diskotekų, šokių salių, kino teatrų ir kino klubų paslaugas. Taip pat draudžiama lankyti laisvalaikio paslaugų teikimo vietas arba laisvalaikio paslaugoms skirtas patalpas nuomoti privatiems renginiams, šventėms ar kitiems susibūrimams organizuoti. Draudimas netaikomas aukšto meistriškumo sporto pratyboms.
 • Leidžiama lankyti pažintinius ir mokomuosius takus, parkus, muziejus, galerijas ir kitas ekspozicines erdves, zoologijos ir botanikos sodus, esančius atvirose lauko erdvėse, ne didesnėmis nei 5 asmenų grupėmis, išskyrus dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narius.

UŽSIĖMIMAI IR KITOS SPORTO PROJEKTŲ VEIKLOS

 • Leidžiama teikti sporto, laisvalaikio ir pramogų paslaugas atvirose erdvėse, vienu metu teikiamas ne daugiau kaip 5 asmenims, išskyrus dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narius;
 • Leidžiami neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimai atvirose erdvėse, kai juose dalyvauja ne daugiau kaip 5 vaikai, ir užsiėmimuose uždarose erdvėse, esančiose nutarimo 21 punkte nurodytose savivaldybėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip 5 vaikai ir užtikrinamas 30 m2 paslaugos teikimo plotas vienam vaikui, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;
 • Rekomenduojama veiklas vykdyti nuotoliniu būdu arba perkelti į vėlesnį laikotarpį.

APSAUGINIŲ VEIDO KAUKIŲ DĖVĖJIMAS

 • galima nedėvėti atvirose erdvėse, kai šalia 2 m. spinduliu nėra kitų asmenų, išskyrus šeimos narius;
 • Sportuojantiems asmenims apsauginių kaukių dėvėti nebūtina;
 • Kaukę būtina dėvėti apgyvendinimo vietų bendrojo naudojimo patalpose, teikiant leidžiamas kontaktines paslaugas. Kaukes būtina dėvėti uždarose vietose.

Apie veiklų atšaukimą/perkėlimą prašome informuoti projekto koordinatorių žinute SRF paraiškų sistemoje ir pakoreguoti savo projekto veiklų tvarkaraštį.

Šis sprendimas gali būti papildytas paaiškėjus naujoms Vyriausybės rekomendacijoms. Visas naujienas dėl taikomų apribojimų, siekiant sumažinti COVID-19 paplitimą, prašome sekti www.lrv.lt

IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU ŠALYJE PASKELBTU KARANTINU, KOMPENSAVIMAS SPORTO PROJEKTUOSE

Susipažinti su informacija galite čia.