Prisijungimas

Neteisingi prisijungimo duomenys.

DĖL SKAIDRUMO, LYGIATEISIŠKUMO PRINCIPŲ UŽTIKRINIMO PERKANT VADOVAUJANTIS NEPERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ TVARKA

Informacija sporto projektų vykdytojams dėl skaidrumo, lygiateisiškumo principų užtikrinimo perkant vadovaujantis neperkančiųjų organizacijų tvarka.

INFORMACIJA SPORTO PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS DĖL ĮVEDAMŲ APRIBOJIMŲ SIEKIANT SUMAŽINTI COVID-19 VIRUSO PLITIMĄ

ATNAUJINTA 2020-12-16

Vyriausybės nutarimu visoje Lietuvoje nuo lapkričio 7 dienos skelbiamas karantinas. Šiuo laikotarpiu sustabdyta arba apribota veikla tam tikrose ūkio šakose, sustiprintos infekcijų kontrolės priemonės, o darbas ir mokymas organizuojamas užtikrinant kuo mažesnį kontaktų skaičių. Nuo 2020 m. lapkričio 7 d. iki 2021 m. sausio 31 d. 24:00 val. šalyje draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse, viešose vietose organizuojami komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų ir sporto renginiai, išskyrus aukšto meistriškumo sporto varžybas, kai jos vyksta be žiūrovų. Taip pat draudžiamas kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas. Informacija aktuali sporto projektų vykdytojams:

RENGINIAI

  • Draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse viešose vietose organizuojami komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešojoje vietoje iš anksto nustatytu laiku.

UŽSIĖMIMAI IR KITOS SPORTO PROJEKTŲ VEIKLOS

  • Draudžiama teikti laisvalaikio, sporto įrenginių eksploatavimo, sporto klubų, kūno rengybos centrų paslaugas, draudžiamas laisvalaikio paslaugų įstaigų (tiek fizinių, tiek juridinių asmenų) ir laisvalaikio paslaugoms teikti skirtų patalpų lankymas, fizinis lankytojų aptarnavimas;
  • Rekomenduojama veiklas vykdyti nuotoliniu būdu arba perkelti į vėlesnį laikotarpį;
  • Neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas.

APSAUGINIŲ VEIDO KAUKIŲ DEVĖJIMAS

  • Visose viešose vietose privalomos apsauginės veido kaukės (asmenims nuo 6 m.);
  • Sportuojantiems asmenims apsauginių kaukių dėvėti nebūtina;
  • Apsauginių kaukių dėvėti nereikia už gyvenamosios vietovės (miestų, miestelių, kaimų, viensėdžių, sodininkų bendrijų) ribų ir kai šalia nėra kitų asmenų 20 metrų spinduliu ir vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, jiems esant ugdymo įstaigoje ir (ar) jos teritorijoje.

Apie veiklų atšaukimą/perkėlimą prašome informuoti projekto koordinatorių žinute SRF paraiškų sistemoje ir pakoreguoti savo projekto veiklų tvarkaraštį.

Informacija sporto projektų vykdytojams dėl force majeure taikymo ir išlaidų įskaitymo rasite čia.

Šis sprendimas gali būti papildytas paaiškėjus naujoms Vyriausybės rekomendacijoms. Visas naujienas dėl taikomų apribojimų, siekiant sumažinti COVID-19 paplitimą, prašome sekti www.lrv.lt