Prisijungimas

Neteisingi prisijungimo duomenys.
Registracija

Informacija sporto projektų vykdytojams dėl koronaviruso

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Švietimo mainų paramos fondu reaguodama į koronaviruso pandemiją pasaulyje ir vadovaudamasi Vyriausybės nurodymais dėl Lietuvoje paskelbto karantino, visus sporto projektų vykdytojus informuoja, kad nuo 2020 m. kovo 13 d. iki balandžio 13 d. (imtinai) suplanuoti renginiai, treniruotės, seminarai ir kiti užsiėmimai turi būti atšaukti arba perkelti į kitą laiką.

Visiems Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų vykdytojams rekomenduojama:

  • Karantino metu vykdyti veiklas nuotoliniu būdu, jei tai įmanoma pagal veiklos pobūdį;
  • Pratęsti projektų įgyvendinimo terminą (sutarties laikotarpį), bet neilgiau nei iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Jei dėl projekto specifiškumo nei viena iš nurodytų alternatyvų nėra tinkama ir projekto įgyvendinimo laikotarpio pratęsti nėra įmanoma, bus užskaitytos tik įvykdytos veiklos, o projekto vykdymas galės būti nutrauktas. Dėl apmokėjimo už karantino metu patirtas išlaidas bus sprendžiama individualiai pagal projekto vykdytojo pateiktus veiklos ataskaitą bei mokėjimo prašymą.

Apie veiklų nutraukimą, perkėlimą, organizavimą nuotoliniu būdu bei kitus pasikeitimus prašome informuoti projekto koordinatorių žinute SRF paraiškų sistemoje ir pakoreguoti savo projekto veiklų grafiką iki š. m. balandžio 10 d.

Visą aktualią informaciją apie skelbiamą karantiną rasite Vyriausybės svetainėje (https://lrv.lt).

Paaiškėjus naujoms Vyriausybės rekomendacijomis informacija gali būti papildyta.

SVARBU! Informacija sporto projektų vykdytojams dėl koronaviruso (COVID-19)

Reaguodami į koronaviruso (COVID–19) pandemiją pasaulyje ir vadovaudamiesi Vyriausybės rekomendacijomis bei nurodymais dėl paskelbto karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, prašome visus Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų vykdytojus nuo 2020 m. kovo 13 d. atšaukti arba perkelti renginius, treniruotes, seminarus ir kitus suplanuotus užsiėmimus iki 2020 m. kovo 30 d. 24 val.

Apie veiklų atšaukimą/perkėlimą prašome informuoti projekto koordinatorių žinute SRF paraiškų sistemoje ir pakoreguoti savo projekto veiklų grafiką.

Šis sprendimas gali būti papildytas paaiškėjus naujoms Vyriausybės rekomendacijoms.

Visą aktualią informacija apie skelbiamą karantiną rasite Vyriausybės svetainėje.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai gavus nepatvirtintos informacijos apie galimus korupcinius su fondo lėšų skyrimu susijusius veiksmus siekiant atlygio už projektui skirtą finansavimą, primename ir labai prašome panašiais atvejais kreiptis į teisėsaugos institucijas.

Ministerija pabrėžia, kad Sporto rėmimo fondas ir jį administruojančios institucijos – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Centrinė projektų valdymo agentūra – veikia skaidriai ir sąžiningai. Sporto rėmimo fondo finansavimas skiriamas už kokybiškai parengtas projektų paraiškas, ir už tai atskiros organizacijos ar asmenys negali prašyti atsiskaityti ar kitaip „atlyginti“ turtine ar neturtine forma.

Patariame panašiais atvejais tiesiogiai kreiptis ir į teisėsaugos institucijas šiais kontaktais: el.p. pranesk@stt.lt, tel. (8-5) 266 3333, https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/.