Taisyklės

Registruodamiesi sutinkate, kad Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir (ar) jos įgaliota institucija (toliau – Atsakinga institucija) šio sutikimo pagrindu tvarkytų Jūsų pateiktus asmens duomenis elektroninės sistemos bei administravimo, informacijos sklaidos (susijusios su renginiu) ir grįžtamojo ryšio tikslui. Teikdami asmens duomenis, t.y. sutikdami su asmens duomenų naudojimu aukščiau nurodytu tikslu, esate informuoti, apie: